valencià | castellano
RSS

Sensibilització i educació

El fet de ser conscients que tenim a veure amb allò que succeeix al món ha sigut un dels motors de l’acció de Pau i Solidaritat, la qual cosa comporta assumir que podem i hem de canviar-ho.

L'educació per al desenvolupament ens ajuda en aquesta tasca de formar persones responsables actives per a construir una societat civil compromesa, coresponsable i participativa.

L'educació per al desenvolupament que fem es concreta en campanyes d'educació orientades a treballadors i treballadores de diversos sectors productius. Es tracta de campanyes d'educació no formal que pretenen formar i implicar les persones representants sindicals en la tasca de defensar el treball decent com a vehicle per al desenvolupament humà sostenible a través de la seua participació en la cooperació al desenvolupament i en la pràctica d'una acció sindical internacional de caire solidari. Aqueixes campanyes tenen també un component d'educació informal, adreçada a treballadors i treballadores, tant per a la seua sensibilització a través d'Internet i de diversos mitjans de difusió, com per a assolir la seua participació en accions d'incidència política.

Així mateix amb els treballadors i les treballadores del sector de l'ensenyament es desenvolupen campanyes d'educació en l'àmbit formal, destinades a la inclusió en el currículum educatiu de l'educació per al desenvolupament de manera.

Més informació: ESTRATEGIA de EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO de la Fundació Pau i Solidaritat

PROJECTES d'EDUCACIÓ per al DESENVOLUPAMENT EN MARXA