valencià | castellano
RSS

Notícies

Desenvolupament de l’agroindústria rural impulsada per dones llauradores indígenes Maya del Departament de Totonicapán (Guatemala).Desenvolupament de l’agroindústria rural impulsada per dones llauradores indígenes Maya del Departament de Totonicapán (Guatemala).

29/03/2016

La Unió d'Agricultors Minifundistes de Guatemala i la Fundació Pau i Solidaritat PV reprenem el compromís per l’enfortiment de l’economia agrícola a Guatemala i l’enfortiment de les seues organitzacions de base.

La Unió d'Agricultors Minifundistes de Guatemala (UAM) i la Fundació Pau i Solidaritat PV, hem posat en marxa el projecte “Desenvolupament de l’agroindústria rural impulsada per dones camperoles indígenes Maia del Departament de Totonicapán, Guatemala”, amb el suport dels: Ajuntament d’Alzira, Ajuntament de Castelló i Ajuntament d’Ontinyent, que han subvencionat respectivament: 4.150’00 €, 5.262’00 €, i 5.050’91 €, a través de les seues convocatòries públiques de subvencions per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de 2015.

Aquest projecte té com a marc de referència el Pla estratègic de la UAM 2011-2016 i basat en aquest s'han desenvolupat diversos projectes de desenvolupament. En aquestes iniciatives es pretén desenvolupar l’agroindústria rural per a promoure el processament de la producció agropecuària, que permeta la pagesia disposar del valor agregat que açò aporta, i poder oferir la seua producció en condicions més avantatjoses en els mercats. Hi estan involucrats 1.600 camperols/es, que estan organitzats en 7 associacions de base.

Hi ha una coincidència total entre la UAM i la Fundació Pau i Solidaritat PV en la necessitat d'impulsar la producció agropecuària primària diversificada, a més d'altres serveis de comercialització. Per aconseguir aquest objectiu és necessari proveir d’entrades, eines i equips agropecuaris, els quals no sempre han sigut accessibles als productors/es, qui han hagut de recórrer a empreses comercials tradicionals que fixen els seus preus alts i es localitzen en centres urbans.

Els agents intermediaris persisteixen en la seua actitud d'arravatament de la producció camperola, paguen amb preus baixos, rebutgen collites que no compleixen cànons de qualitat i quantitat exigits i les pèrdues de la producció corren exclusivament a càrrec dels productors/es. La ruta comercial tradicional està definida i monopolitzada en molts sectors, no obstant açò, considerem que sota principis d'economia solidària i comerç just es pot trencar aquestes formes de comercialització. De fet hi ha experiències molt interessants de comercialització, pensem en les experiència del Comerç Just, les tendes que venen productes de països en desenvolupament; que encara que són experiències minoritàries si comparem amb els volums que mobilitza el comerç tradicional; va guanyant clients fidels a tot el món i volums de vendes.

En el camp guatemalenc hi ha un gran potencial en l’activitat pecuària que es desenvolupa per cada família. Normalment les dones i els xiquets/es són els qui s'ocupen de les cures d'aquest bestiar, sobretot quan és ramaderia menor i aus. De la ramaderia major no s'està fent més que venda en peu i de la llet no s'està processant els seus derivats. Així mateix de la ramaderia menor, no es processen productes carnis, ni embotits ni làctics. Per tant valorem que estan desaprofitant les oportunitats de generació de marges d'aquesta cadena.

La Unió d'Agricultors Minifundistes de Guatemala (UAM) i les seues onze organitzacions de base que la integren, estan interessades a promoure el processament artesanal de carnis, làctics i embotits, derivats de la producció pecuària realitzada per dones organitzades en l’interior de les organitzacions situades en les regions d'Occident i Orient de Guatemala.

Amb aquest projecte es pretén atendre aquesta línia de producció processada i les cures adequades a la ramaderia. Es capacita dones en la cura dels animals i planteja algunes opcions de processament de la producció per a traure un major valor agregat a aquesta. Inicialment es comença amb la capacitació de les dones d'Associacions AJTIKONEL del Municipi Santa María Chiquimula i ADICHSAL del Municipi Santa Lucia la Reforma. Ambdues associacions estan en el Departament de Totonicapán. El desenvolupament de noves fonts d'ingressos per a les dones productores es considera fonamental, ja que açò millora els ingressos econòmics i contribueix així a la sobirania alimentària de la família i contribueix a l'assoliment d'autonomia de les dones.

Aquesta experiència pilot servirà d’aprenentatge i de rèplica de bones pràctiques. A més es treballa per augmentar la participació de les dones productores en la vida de les associacions, encara dominada en gran manera pels homes. Per a aconseguir la participació és necessari que les dones milloren la seua autoestima i s'atrevisquen a fer-se escoltar i respectar, tant en el marc de la família com en l'associació i comunitat. Aquest és un gran repte imprescindible a Guatemala on les dones pateixen una discriminació triple: per ser dones, per ser pobres i indígenes.

La Unió d'Agricultors Minifundistes de Guatemala (UAM) és una associació civil de caràcter social i desenvolupament integral, sense finalitats de lucre, al servei de la comunitat agrícola minifundista. Està composta per 11 associacions de base que aglutinen 4.000 famílies productores agropecuàries, en la zona occident de Guatemala, en els departaments de Sant Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, El Progrés i Chiquimula. L'experiència de la UAM en la regió aconsegueix més de 20 anys de treball en accions de desenvolupament rural amb comunitats camperoles i indígenes.

Els seus eixos de treball són:

• Desenvolupar la producció camperola sostenible en harmonia amb el medi ambient i principis de la sobirania alimentària.

• Enfortir l'economia solidària, a través del desenvolupament de cadenes de valor agregat i sistemes alternatius de generació d'ingressos per a la sostenibilitat.

• Contribuir a la capacitació i l’educació de recursos humans amb pertinència cultural i de gènere.

• Desenvolupar accions i aliances per a incidir socialment i políticament en la representació i defensa dels interessos del sector agropecuari minifundista.