valencià | castellano
RSS

Notícies

El treball de Pau i Solidaritat a NicaraguaEl treball de Pau i Solidaritat a Nicaragua

12/04/2016

Des dels seus inicis, la Fundació Pau i Solidaritat treballa amb organitzacions de treballadores i treballadors del camp nicaragüenc (sindicats, cooperatives de productors/es i camperols/es associats/ades) que lluiten per mantenir la propietat de les seues terres i per incrementar els seus rendiments productius i econòmics en un context agreujat per les polítiques neoliberals.

La principal organització amb la qual s'ha treballat i es continua treballant en l'actualitat és el Centre per a la Promoció, la Investigació i el Desenvolupament Rural i Social (CIPRES), una organització no governamental la visió de la qual és un model de benestar que garantisca solvència econòmica dels productors/es amb sostenibilitat ecològica, qualitat de vida i relacions socials on prevalguen la igualtat d'oportunitats i la integració participativa de les persones, organitzacions i comunitats.

En l'actualitat estem donant suport a l'execució de dos projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana en les seues convocatòries de 2013 i 2014, en diferents departaments, Matagalpa i Jinotega, i són importants els avanços que s'estan tenint en el seu desenvolupament.

En el Departament de Matagalpa s'està executant el projecte “Desenvolupament productiu, millora ambiental i enfortiment organitzatiu de 7 cooperatives agrícoles”, el qual va dirigit a un total de 208 xicotets/es productors/es (133 dones i 75 homes) de les 7 cooperatives situades al municipi d’El Tuma-La Dalia. Cosa que representa un total de 1.196 persones.

En el Departament de Jinotega s'està executant el projecte “Millora de les condicions productives, nutricionals, higienicoambientals i organitzatives de 70 famílies a la comunitat d’El Chimborazo. Municipi de Jinotega”, dirigit a un total de 70 productores camperoles, la qual cosa representa un total de 350 persones (190 dones i 160 homes).

Matagalpa és juntament amb Jinotega, els departaments que concentren una major població en situació de pobresa, i diverses són les limitacions en ambdues zones que condicionen el desenvolupament humà. Entre aquestes ens trobem amb baixa accessibilitat de les famílies a aconseguir els aliments necessaris per a assegurar la dieta diària i per tant per a aconseguir la seguretat alimentària, baixa accessibilitat a comptar amb les entrades necessàries per a activar la producció agrícola (llavor certificada, material vegetatiu) i pecuària (espècies menors com ara aus, porcs i producció de llet). Açò condiciona altament la producció quant a àrees i rendiments productius.

I d'altra banda ens trobem amb una sèrie de limitacions i problemàtiques, les quals condicionen l'avanç en la millora de les condicions mediambientals i de qualitat de vida, com ara dèficit d'accés a l'aigua potable, contaminació fonts d'aigua per deixalles de café, agroquímics i latrines, contaminació ambiental pel mal maneig de les deixalles i els vessaments de les aigües grises (provinents dels bugaders), danys al medi ambient per l'alt consum de llenya per a cuines i pràctiques productives no adequades.

Per això, ambdós projectes se concentren en les línies d'acció següents:

1.- Aprovisionament de bestiar menor (aus de corral) i llavors.

2.- Contribució a la seguretat alimentària, a través de l'impuls a la producció diversificada i autosostenible: hortalisses, fruites, ous, llet, carn de cap de bestiar, porc i au.

3.- Contribució a la millora de les condicions higienicoambientals amb la instal•lació de vàters ecològics per al tractament de les aigües negres, la descontaminació produïda per les excretes humanes i el seu aprofitament per a la reforestació, així com la conservació i manteniment de fonts naturals.

4.- Enfortiment de pràctiques agroecològiques, associatives i autogestionàries, fomentant el repartiment de tasques quotidianes entre homes i dones que contribuïsquen a una transformació de les relacions de gènere en el món rural.

5.- Enfortiment de les estructures organitzatives de les cooperatives, de manera que es potencie el seu lideratge i adquirisquen les capacitats d'autogestió, promovent la participació activa de la dona i la gestió de recursos naturals.

Ambdós projectes s'emmarquen dins del Programa Productiu Alimentari que CIPRES desenvolupa des de l'any 1998, després del pas de l'Huracà Mitch i que ha contribuït a millorar les condicions de la pagesia nicaragüenca. Aquest programa pretén donar suport a les famílies camperoles per a la capitalització i diversificació de les seues parcel•les, fomentant processos productius intensius en treball, tecnologies de reciclatge a xicoteta escala, estimulant processos d'integració econòmica i social, a través de la creació de xarxes familiars, cooperatives i de les organitzacions locals, basats en nous valors i revaloritzant el potencial estratègic que té la dona.